Berat Kandilinde Umre

  Berat Kandili gece’si Şaban ayının onbeşinci gecesidir, Berat gecesi memur olan meleklere teslim edilen beyanlara göre; Mikail aleyhisselama; Rızka ait nüsha – Cebrail Alehisselama; Harpler, Zelzeleler, Saikalar, Çöküntüler ait nüsha – İsrafil Aleyhisselama; Ameller, Müteallik nüsha – Azrail Aleyhisselama; Musibetler ve Ölüme ait nüsha teslim olunur. Berat gecesi beş hasleti vardır, a– Her mühim iş bu gecede tefrik olunur. b- Magfiret gecesidir. c- ALLAH’ın rahmeti mübalağa ile taşar. d- İbadet derecesinin fazilet asfı çok yücedir. e- Fahri Kainata Şefaatı umumiye tanınmıştır.Bu gece her iş emri ilahi ile memur oldoğu meleklere verilir, bir muhasebe gecesidir. Bütün sene içinde içinde işlenen günah ve sevabların muhasebesi ve murakebesi gecesidir. Bu gece’yi tevbe ve istiğfar ile geçirmek, ibadet ve taat içinde geçirmek çok büyük bir kazançdır.
 Bu gecede Kabe’de Umre yapmak, tavaf yapmak Allah’a kabe-i muazzama dua etmek bu geceyi mukaddes şehir Mekkede geçirmek, Berat kandilinde Umre isteyenlere Salı, Perşembe ve C.tesi günleri ( 14 – 17 – 21 Mayıs) Umre turlaımıza kayıt yaptırabilirsiniz Umre turlarımız ve Umre fiyat bilgilerimiz aşağıdan inceleyebilirsiniz.

baharumrebutikumre1ramazanumrekudusturlari